Search here...
0
TOP
Nezařazené Trochu jiné články ...

Čísla andělů podle Doreen Virtue Ph.D.

Doreen sepsala číselnou řadu pod vedením andělů, abychom mohli porozumět jejich vzkazům.

 

000
Upozornění, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.

111
Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete, aby se vám stalo. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako světlo blesku, které vás na chvíli oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.

222
Vaše čerstvě zasazené nápady se začínají uskutečňovat. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat a ony brzy vyrazí na světlo a uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy – nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, proto nepolevujte! Nadále si udržujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.

333
Jsou vám na blízku nanebevzetí mistři a chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, obzvláště, když okolo sebe uvidíte kombinace čísla 3. Mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.

444
Jste obklopeni anděly, kteří vás chtějí ujistit o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.

555
Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujte vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.

666
Vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném “Kázání z hory” vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.

777
Andělé vám gratulují, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

888
Určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že “úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji”. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.

999
Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejících se na léčení země, který znamená: “Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje.”

 

Kombinace čísla 1

 1 a 2, např. 112, 121, 211 apod.
Myšlenky, které začínají klíčit. Znamená to, že se věci ubírají správným směrem. Neztrácejte víru.
 
1  a 3, např. 113, 131, 311 apod.
Nanebevzatí mistři vám pomáhají s zhmotňováním vašich myšlenek, dodávají vám odvahu a energii se soustředit na vaše cíle.
Požádejte je o radu a pomoc.
 
1 a 4, např. 114, 141, 411 apod.
Pozor, jste v situaci, kdy se vaše myšlenky rychle zhmotňují. Andělé se vás snaží na to upozornit a radí, ať si něco přejete.
 
1 a 5, např. 115, 151, 511 apod.
Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Pokud se vám vývoj nelíbí, změňte myšlení.
 
1 a 6, např. 116, 161, 611 apod.
Soustřeďte se na svou tvorbu pomocí svých myšlenek a nedovolte strachu a obavám z hmotného nedostatku, aby vás odváděly od tvorby. Požádejte anděly, ať vám s tím pomohou.
1 a 7, např. 117, 171, 711 apod.
Vedete si skvěle! Pokračujte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky. Jejich působení můžete zesílit, když si uvědomíte, co jste již obdrželi. Vděčnost je velmi krásný a silný pocit, kdy si uvědomujeme dary, kterých se nám už dostalo a tím si do života přitáhneme další. Jistě znáte přísloví: Vrána k vráně sedá a když se … , tak se …. ,vždy na stejnou hromadu. Obojí platí také v pozitivním významu 🙂
 
1 a 8, např. 118, 181, 811 apod.
Blížíte se ke konci důležité fáze vašeho života. Je-li ve vašem životě oblast, se kterou nejste spokojeni, právě se blíží její vyléčení či nahrazení něčím lepším. Pusťte a odevzdejte nefunkční části a oblasti svého života, protože vaše myšlenky o lepším životě se začínají naplňovat.
 
1 a 9, např. 119, 191, 911 apod.
Vaše myšlenky vám otevřely nové dveře. Nyní máte možnost prohlédnout si své myšlenky a své výtvory. Opusťte vše staré,  aby mohlo být v souladu s vašimi myšlenkami nahrazeno novým.
1 a 0, např. 100, 110, 101
Bůh a andělé vás žádají, abyste změnili své myšlení. Bůh ví, že řešení, které hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejteho, aby vedl vaše myšlenky správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.
Kombinace čísla 2
 2 a 1, např. 221 či 112
Naše myšlenky jsou jako semínka, která začínají klíčit. Možná už jste zahlédli důkazy toho, že se vaše přání  naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!
2 a 3, např. 223 nebo 323
Nanebevzatí mistři jsou spolutvůrci vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí, že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi vašeho života!
2 a 4, např. 224 nebo 244
Andělé ochraňují váš čerstvě zrozený záměr. Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Nejste v tom sami, andělé vám davají najevo, že jsou s vámi a spolupracují.
2 a 5, např. 255 nebo 225
 Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste očekávali. Nenechte se tím zaskočit. Je možné, že způsob jakým se naplní, bude nečekaný či nezvyklý, proto neztrácejte víru.
2 a 6, např. 226 nebo 266
Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.
2 a 7, např. 227, 277, 272
 
 
FACEBOOK KOMENTÁŘE
SoniaRi.cz

Sonia Ri

Sonia je expert na řízené relaxace, meditace a různé techniky, které odstraňují překážky z podvědomí. Umí výborně povzbuzovat lidi a dodávat jim odvahu jít životem se vztyčenou hlavou vpřed. Její krédo je: "My všichni se můžeme ve svých životech cítit dobře".

«

»