Search here...
0
TOP

Ra-Sheeba (někdy také pod názvem „Egyptské reiki“)

Ra-Sheeba, co na to říct?  Zpočátku, když jsem do toho šla, byla jen zvědavost, zda na tom vůbec něco je.

Nyní mohu z praxe říci, že je to síla.

Při osobní „aplikaci“ zatím všichni klienti cítili působení energií, všem se ulevilo fyzicky i psychicky.
Někdy bylo potřeba udělat více „koleček“ (aplikace symbolů), než jsme dosáhli žádaného stavu.

Při působení na dálku jsem postupovala tak, že jsem si osoby, které potřebovaly pomoct, seřadila pěkně jako vojáčky do řady a na každém jsem na dálku aplikovala mentálně jedno kolečko po dobu 7 dní 1× denně večer.
Zpětná vazba byla, že se cítili mnohem klidnější a zároveň silnější.


Mohu tedy říci z praxe, že je tento systém dynamičtější, rychlejší a silnější než Reiki.

Zasvěcení boha Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie.

Nejedná se zde o velmi rozšířenou léčebnou techniku podle japonského léčitele dr. Usui – Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je tak odlišná, že se jen stěží dá popsat.

Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci.
Údajně jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem byl faraon (osobně se domnívám, že také velekněží).
Po smrti posledního faraona bylo vše ztraceno a tak, jak strážci postupně umírali, mizela i Ra-Sheeba.

V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni tuto energii získat.

Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie „RA“ s „Sheebou“.

„Sheeba“ – je sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.
„Ra“ – je zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií).

„Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naší pravou stezku domů…

Působení energií – Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole (jedna klientka, aniž by cokoliv o Ra-Sheebě věděla, viděla při zasvěcení dvojitou šroubovici !!!).

Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních. Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

 

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?
Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby. Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držitelé energie Ra.

 

Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby?
Zasvěcení je pro ty, kteří absolvovali 2. stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale také pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibračních spektrech. Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Zvláště ty, kteří mají silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat vaše vnitřní vedení, sami poznáte, zda tato energie a způsob terapie vám vyhovuje.

 

Zasvěcení do Ra-Sheeby
Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců, kteří s námi byli už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence.

 

1. stupeň Ra-Sheeba:
Zvýší vaše vibrace, otevře vás k vyššímu stavu uvědomění a zvýší světlo ve vaší DNA. Vaše energetické pole začne více zářit jasným světlem, a tím vám bude pomáhat mít pozitivní vliv na vaše okolí (přenos informace buněk k buňkám). V tomto stupni obdržíte následující symboly a výklad techniky léčení:

 • Klíč, dech života
 • Spojovací cesta
 • Velký napravovatel
 • Cesta léčení
 • Gejzír
 • Tón, jádro
 • Symbol k odstranění účinků negativní energie
 • Ochrana sama sebe před znečištěnými zdroji
 • Symbol k zajištění linie čistého světla a vibrací
 • Symbol pravdy
 • Symbol rovnováhy o duchovní a hmotné záležitosti
 • Symbol pečeť hrobu faraona
 • Symbol pečeť Isidina

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete zažít tzv. emocionální detoxikaci, kdy budete opouštět to, co už nepotřebujete, co nebude rezonovat s vašim změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.

 

2. stupeň Ra-Sheeba:
Druhý stupeň zvýší vaší energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše léčivé schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno. Budou vám předány mistrovské symboly k technikám určeným pouze pro mistry energie Ra-Sheeba, různé techniky zaměřené na osobní mistrovský vzestup, bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcování. Součástí druhého stupně jsou i symboly pro spojení s vašimi dračími průvodci, bytostmi Ra-Sheeby, symbol pro tzv. astrální cestování, dále obdržíte symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít zvláštní soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou jednotu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.