Search here...
0
TOP

Čísla andělů

podle Doreen Virtue Ph.D.

 

000

Upozornění, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.

 

111

Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete, aby se vám stalo. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako světlo blesku, které vás na chvíli oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.

 

222

Vaše čerstvě zasazené nápady se začínají uskutečňovat. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat a ony brzy vyrazí na světlo a uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy – nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, proto nepolevujte! Nadále si udržujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.

 

333

Jsou vám na blízku nanebevzetí mistři a chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, obzvláště, když okolo sebe uvidíte kombinace čísla 3. Mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.

 

444

Jste obklopeni anděly, kteří vás chtějí ujistit o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.

 

555

Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujte vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.

 

666

Vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném “Kázání z hory” vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.

 

777

Andělé vám gratulují, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

 

888

Určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že “úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji”. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.
 

 

999

Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejících se na léčení země, který znamená: “Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje.”